Το Yπερηχογράφημα είναι μια ανώδυνη, ακίνδυνη μέθοδος που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας ώστε να προσφέρει διαγνωστικές πληροφορίες για την ανατομία των οργάνων και την διάγνωση διαταραχών τους . Το Yπερηχογράφημα δεν περιέχει ακτινοβολία και δύναται να επαναληφθεί πολλές φορές ακίνδυνα από τον εκάστοτε αρμόδιο ιατρό. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ...

Η Ελαστογραφία Μαστού  αποτελεί μέθοδο της νεώτερης απεικόνισης και εκτιμά την σκληρότητα-ελαστικότητα των ιστών. Τα τελευταία χρόνια εντάσσεται στην διερευνηση της παθολογίας του μαστού , του θυρεοειδούς και του ήπατος , καθώς επίσης και τενόντιων και μυικών ομάδων του μυοσκελετικού συστήματος , συμπληρωματικά με την...