Το υπερηχογράφημα είναι μια ανώδυνη, ακίνδυνη μέθοδος που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητα ώστε να προσφέρει διαγνωστικές πληροφορίες για την ανατομία των οργάνων και την διάγνωση διαταραχών τους .Η εξέταση δεν περιέχει ακτινοβολία και δύναται να επαναληφθεί πολλές φορές ακίνδυνα. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Εξέταση με υψηλό βαθμό υποκειμενικότητας...

Η ελαστογραφία αποτελεί μέθοδο της νεώτερης απεικόνισης και εκτιμά την σκληρότητα-ελαστικότητα των ιστών . Τα τελευταία χρόνια εντάσσεται στην διερευνηση της παθολογίας του μαστού , του θυρεοειδούς και του ήπατος , καθώς επίσης και τενόντιων και μυικών ομάδων του μυοσκελετικού συστήματος , συμπληρωματικά με την...