ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

Πρόληψη – Διάγνωση – Θεραπευτική κατεύθυνση – Θεραπεία

Αικατερίνη Μπέκα
MD, MSc, PhD,
Διδάκτωρ του Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών – Master στην Επεμβατική Ακτινολογία. Ιατρείο Υπερήχων στην Πετρούπολη.

H Αικατερίνη Μπέκα είναι Ιατρός Ακτινολόγος, ειδικευθείσα στο νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ιατρική Σχολή, στους τομείς της επεμβατικής ακτινολογίας και τις νεωτερες διαγνωστικές μεθόδους της νευροαπεικόνισης.

Διατηρεί Ιατρείο Υπερήχων στην Αθήνα  στην περιοχή της Πετρούπολης όπου και εκτελεί απλά και εξειδικευμένα υπερηχογραφήματα, ενώ παρέχει γενικές υπηρεσίες ακτινοδιάγνωσης.

  • Η ελαστογραφία είναι μια συμπληρωματική εξέταση στο συμβατικό υπερηχογράφημα θυρεοειδούς , που διερευνά εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα τη σκληρότητα μιας δεδομένης περιοχής και βασίζεται στο γεγονός ότι ...

  • Τι είναι το Δυναμικό Υπερηχογράφημα Μυοσκελετικού Συστήματος Το Μυοσκελετικό Υπερηχογράφημα αποτελεί μια νέα αξιόπιστη μέθοδο των υπερήχων για την διάγνωση και την εκτέλεση επεμβατικών πράξεων που αφο...

  • Το Yπερηχογράφημα είναι μια ανώδυνη, ακίνδυνη μέθοδος που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας ώστε να προσφέρει διαγνωστικές πληροφορίες για την ανατομία των οργάνων και την διάγνωση διαταρα...

  • Η Ελαστογραφία Μαστού  αποτελεί μέθοδο της νεώτερης απεικόνισης και εκτιμά την σκληρότητα-ελαστικότητα των ιστών. Τα τελευταία χρόνια εντάσσεται στην διερευνηση της παθολογίας του μαστού , του θυρεοει...