ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπερηχογράφημα κοιλίας

Triplex αγγείων , κοιλιακής αορτής λαγονίων αγγείων αρτηριών και φλεβών άνω και κάτω άκρων , καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών

Triplex κροταφικών αρτηριών

Σύνδρομο θωρακικής εξόδου

Triplex σπληνοπυλαίου άξονα

Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα – παραθυρεοειδών αδένων με συμπληρωματική την μελέτη με την μέθοδο της ελαστογραφίας

Υπερηχογράφημα τραχήλου , με συμπληρωματική την μελέτη με την μέθοδο της ελαστογραφίας

Ενδοκολπικό υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων

Διερεύνηση δεξιού λαγονίου βόθρου

Δυναμικός έλεγχος προς ανεύρεση κήλης

Υπερηχογράφημα μαστών, που συμπεριλαμβάνει την συμπληρωματική μέθοδο της ελαστογραφίας ( πλήρης αξιολόγηση των απεικονιστικών μεθόδων του μαστού κατά την προσέλευση της ασθενούς )

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ωμικής άρθρωσης

Αρθρωσης του ισχίου στην παιδική – εφηβική ηλικία και ενηλίκους

Άρθρωσης του αγκώνα

Άρθρωσης του γονάτου

Πηχεοκαρπικής άρθρωσης άκρας χείρας

Ποδοκνημικής άρθρωσης άκρου ποδός

Υπερηχογραφική μελέτη μυικών και συνδεσμικών κακώσεων

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Κοιλίας

Διερεύνησης δεξιού λαγονίου βόθρου

Θυρεοειδούς αδένα και παραθυρεοειδών αδένων

Διερεύνηση γαστρεντολογικού συστήματος

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

 

Που χρησιμοποιείται το υπερηχογράφημα πνεύμονα:

Οι Υπέρηχοι – Διαγνωστικές Εξετάσεις, και πιο συγκεκριμένα το υπερηχογράφημα πνευμόνων-θώρακος, αποτελεί μία εξέταση ειδική
που χρησιμοποιείται σε μεγάλη εμβέλεια στις μονάδες εντατικής
θεραπείας σε μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού .Οι
κλινικοί ιατροί και κυρίως οι πνευμονολόγοι είναι αρκετά εξοικειωμένοι
με τα ευρήματα της εξετασης , αφού απαντά σε ερωτήματα τους
ταχύτατα χωρίς την χρήση ακτινοβολίας , γεγονός που βοηθάει την
επαναληψιμότητα της χωρίς επιβάρυνση του ασθενούς. Μερικές από τις
ενδειξεις είναι και οι ακόλουθες :

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
 Διάγνωση πνευμοθώρακα
 Διάγνωση πνευμονίας και παρακολούθηση πορείας πνευμονίας
χωρίς πολλαπλές ακτινογραφίες θώρακος (σε ορισμένες
περιπτώσεις)
 Διάγνωση ατελεκτασίας
 Διάγνωση υπεζωκοτικής (πλευριτικής) συλλογής καθώς και
διαπίστωση του μεγέθους της (ίδια διαγνωστική αξία με την
αξονική τομογραφία)
 Διαγνωστική και εκκενωτική παρακέντηση υπεζωκοτικής
συλλογής και τοποθετήσεις καθετήρων/παροχετεύσεων (με μεγάλη
ακρίβεια και εξαιρετικά μικρές πιθανότητας επιπλοκών)
 Διάγνωση πνευμονικού οιδήματος και διάμεσων νοσημάτων
πνεύμονα
 Βιοψία βλαβών υπεζωκότα και θωρακικού τοιχώματος ή
περιφερικών όγκων πνεύμονα (ultrasound guided lung biopsy)
 Παθήσεις διαφράγματος και έλεγχος κινητικότητας
ημιδιαφραγμάτων
 Διάγνωση θλάσης πνεύμονα (σε ορισμένες περιπτώσεις)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

H Ακτινολόγος Αικατερίνη Μπέκα πραγματοποιεί αξιολόγηση και συγγραφή πορισμάτων σε εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, μαγνητικής τομογραφίας και ακτινογραφιών, πέρα από τις λοιπές υπηρεσίες όπως Υπέρηχοι – Διαγνωστικές Εξετάσεις.