ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Η ελαστογραφία είναι μια συμπληρωματική εξέταση στο συμβατικό υπερηχογράφημα θυρεοειδούς , που διερευνά εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα τη σκληρότητα μιας δεδομένης περιοχής και βασίζεται στο γεγονός ότι όσο πιο σκληρή είναι μια δεδομένη περιοχή τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ύπαρξης κακοήθειας. Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη τεχνική απεικόνισης που μελετά τις ελαστικές ιδιότητες των μαλακών μορίων οι οποίες σε παθολογικές καταστάσεις υπόκεινται αλλοιώσεις.    Επομένως, η ελαστογραφική εξέταση των όζων μπορεί να δώσει πληροφορίες για τη σκληρότητα τους, ακόμα και σε μη ψηλαφητές περιοχές.

Η ελαστογραφία θυρεοειδούς δεν απαιτεί καμία προετοιμασία. Ο εξέταζόμενος βρίσκεται σε ύπτια θέση με το κεφάλι σε υπερέκταση και αποφεύγει την ομιλία και την κατάποση κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Χρησιμοποιείται στο θυρεοειδή για να επιβεβαιώσει την ανάγκη για παρακέντηση και να διαπιστωθεί το πιο σκληρό σημείο του όζου το οποίο θα παρακεντηθεί. 

Η σύγκριση της ελαστογραφίας του θυρεοειδούς με παλαιότερες εξετάσεις καθώς και με το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την διάγνωση της κακοήθειας καθώς και για την γραμμή θεραπείας που θα ακολουθήσει ο κλινικός ιατρός.