Το υπερηχογράφημα είναι μια ανώδυνη, ακίνδυνη μέθοδος που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητα ώστε να προσφέρει διαγνωστικές πληροφορίες για την ανατομία των οργάνων και την διάγνωση διαταραχών τους .Η εξέταση δεν περιέχει ακτινοβολία και δύναται να επαναληφθεί πολλές φορές ακίνδυνα. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Εξέταση με υψηλό βαθμό υποκειμενικότητας...