Το Yπερηχογράφημα είναι μια ανώδυνη, ακίνδυνη μέθοδος που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας ώστε να προσφέρει διαγνωστικές πληροφορίες για την ανατομία των οργάνων και την διάγνωση διαταραχών τους . Το Yπερηχογράφημα δεν περιέχει ακτινοβολία και δύναται να επαναληφθεί πολλές φορές ακίνδυνα από τον εκάστοτε αρμόδιο ιατρό. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ...